توضیحات

آلومینیوم هیدروکسید پودر معدنی سفید رنگ، نامحلول در آب و محلول در اسیدهای معدنی از جمله سولفوریک اسید، نیتریک اسید و کلریدریک اسید می باشد. این ترکیب آمفوتر است و از سنگ معدن بوکسیت به دست می آید. هیدروکسید آلومینیوم به وسیله کلسیناسیون به آلومینیوم اکسید تبدیل می شود.

تضمین کیفیت محصول

شرکت توما با چهار دهه حضور در صنعت، ارائه دهنده هیدروکسید آلومینیوم Aluminum hydroxide (ATH) است.

هم‌اکنون سفارش بدهید